Sími  4415600 / 8666926

Áhugaverðir hlekkir

Áhugaverðir hlekkir

 

Netöryggi

http://www.saft.is/

Börn og Tónlist
 
 
Táknmálsorðabók og þekkingarbrunnur fyrir íslenskt táknmál í vef og farsíma
 

http://is.signwiki.org/index.php/Fors%C3%AD%C3%B0a

Félagasamtök:

ADHD samtökin

http://www.adhd.is/

Astma- og ofnæmisfélagið

http://www.ao.is/

Blátt áfram

http://blattafram.is/

Breið bros – samtök aðstandenda barna með skarð í vör og góm

http://www.breidbros.is/

CP félagið

http://cp.is/

Einstök börn

http://www.einstokborn.is/

Félag heyrnarlausra

http://deaf.is/

Félag stjúpfjölskyldna

http://stjuptengsl.is/

Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra

http://fsfh.is/

Heimili og skóli

http://heimiliogskoli.is/

Íslensk ættleiðing

http://www.isadopt.is/

LAUF – félag flogaveikra

http://lauf.is/

Lind- félag um meðfædda ónæmisgalla

http://www.onaemisgallar.is/

Málbjörg, félag um stam

http://stam.is/

Sjónarhóll

http://sjonarholl.net/af-nyjum-sjonarholi/frettir/

Stígamót

http://stigamot.is/

Tourette-samtökin á Íslandi

http://www.tourette.is/

Samtök sykursjúkra

http://diabetes.is/

Umhyggja – félag til stuðnings langveikum börnum

http://www.umhyggja.is/

Stofnanir/þjónusta:

Aðalnámskrá leikskóla

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3952

Doktor.is

http://www.doktor.is/

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins

http://www.greining.is/

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

http://www.hti.is/

Lög um leikskóla

http://www.althingi.is/altext/135/s/pdf/1255.pdf

Missir – gagnasafn um sorgarferli, dauða og erfiða lífsreynslu

http://missir.is/

Tákn með tali

http://tmt.is/

Tölvumiðstöð

http://tmf.is/

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

http://midstod.is/

Fjölmenning

Áfram, áfram íslenska!

http://ismennt.is/not/thorri/aframislenska.htm

Fjölmenning í leikskólum - Reykjavík

http://www.reykjavik.is/DesktopDefault.aspx/tabid-2712/

Hlekkir á dagblöð víða um heim

http://www.thepaperboy.com/index.cfm

Ísland

http://www.island.is/forsida

Katla – efni fyrir börn og fullorðna

http://netskoli.is/default.aspx?stofnun=25

Móðurmál – félag um tvítyngi

http://modurmal.com/

Nýbúavefur grunnskólans í Þorlákshöfn

http://skolinn.olfus.is/nybuavefur/

Orðasafn

http://stars21.com/

Myndir til að prenta út og lita

http://litabok.is/

Stærðfræðileikir

Jafn margir og.....

Sudoku fyrir börn og foreldra

Milla - líka fyrir foreldra

Skák - líka fyrir foreldra


Fjórir í röð

Tölustafirnir

Finna rétta tölu

Finndu réttan tölustaf

Teldu osta

Teldu okkur

Hversu margir eru bananarnir?


 Þetta vefsvæði byggir á Eplica