Farið er í stöðvavinnu allt að þrisvar í viku (mismunandi eftir deildum) og námsstöðvarnar unnar út frá áhuga barnanna.

Kennarar eru virkir í að fylgjast með leiknum og skrá hjá sér hvað vekur áhuga, gleði og er námshvetjandi. Út frá þessum skráningum eru stöðvarnar unnar. Starfsfólk deildarinnar heldur fund einu sinni í viku þar sem stöðvar vikunnar eru ákveðnar.

Stöðvavinnan hefst með því að börn og starfsfólk setjast á fund þar sem stöðvar eru kynntar og börnin velja sér stöð. Kennararnir eru virkir þátttakendur í stöðvavinnunni og þar með samverkamenn í þekkingarleit barnanna. Kennarinn kemur til móts við námsþarfir barnanna og veitir verkefni sem hæfir áhuga og þroska hvers og eins.

Lýðræði skipar stóran sess í stöðvavinnu vegna þess að þar er mikil samvinna. Með samvinnu, bæði fullorðinna og barna, fæst dýpri og betri þekking og skilningur á viðfangsefnum heldur en ella fengist.

Stöðvavinna stuðlar að sjálfstæði barnanna og gefur kost á fjölbreyttum viðfangsefnum og verkefnum fyrir börnin. Hún grundvallast á hugmyndum um áhugahvöt og virkni barnsins.

Stöðvavinna er:

  • Starfsaðferð sem hentar vel til að nálgast áhugasvið barna
  • Starfsaðferð þar sem börnin vinna á sínum forsendum, út frá sínum áhuga.
  • Auðveld leið til að skapa umhverfi þar sem hægt er að hafa í boði mismunandi efnivið til að vinna með, rannsaka og finna úrlausnir.
  • Verkfæri“ eða vinnuaðferð sem getur tekið á og þjálfað marga þroskaþætti í einu, það á meðal eru þeir námsþættir sem Aðalnámskrá leikskóla byggir á og leikskólarnir vinna eftir.
  • Góð leið til að minna börnin á hvað þau hafi sagt áður, rifja upp með þeim fyrri spurningar þeirra, tillögur og viðbrögð.
  • Gefur kost á að fylgjast með hvað börnin gera og hvernig þau gera það.
  • Eflir sjálfsstæði barna, virkni og sköpun.
  • Börnin læra að vinna saman, í stórum eða litlum hópum.