Sími  4415600 / 8666926

Starfsáætlun

Starfsáætlun Baugs

Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Hún á að sýna starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum hvernig starf leikskólans gekk á síðasta leikskólaári og hvernig unnið verði að umbótum og nýjum verkefnum á því næsta.

Starfsáætlanir eru lagðar fyrir Leikskólaráð til samþykktar. Í starfsáætlun leikskólans skulu koma fram:

- Matsaðferðir leikskólans og umbótamiðuð áætlun sem unnin er út frá niðurstöðum innra og ytra mats.

- Áherslur í leikskólastarfinu sem ætlunin er að vinna að, markmið, leiðir að markmiðunum áætlun um hvernig þau verða metin.

- Starfþróunaráætlun leikskólans og upplýsingar um starfsmannamál.

- Fjöldi barna, kynjahlutfall, dvalarstundir, fjöldi barna sem njóta sérkennslu og fjöldi barna af erlendum uppruna.

- Upplýsingar um foreldraráð, foreldrafundi og foreldraviðtöl.

- og fleira.

Hér er starfsáætlun fyrir veturinn 2016 - 2017

Hér er starfaáætlun fyrir veturinn 2015 - 2016

Hér er starfsáætlun fyrir veturinn 2014 - 2015

Hér er starfsáætlun fyrir veturinn 2013 - 2014 Starfsaaetlun-Baugs--2013-2014-

Hér er starfsáætlun okkar fyrir veturinn 2012 - 2013  Starfsaaetlun-Baugs--2012-2013-

Hér er starfáætlunin okkar fyrir veturinn 2011 - 2012  Starfsaaetlun-Baugs--2011-2012-


Þetta vefsvæði byggir á Eplica