Námskrá 1 -2  ára barna

Námskrá 3 - 4 ára barna

Námskrá elstu barna

Leikskólinn  er  lifandi  samfélag í  stöðugri  þróun,  þar  sem  börn  og  starfsmenn  geta verið  í  góðu  og jákvæðu sambandi  hvert  við  annað.  Í  leiknum  eru  börn að  skapa  út frá eigin hugarheimi, þau taka ákvarðanir á eigin forsendum og læra að leita lausna. Leikur skapar börnum  tækifæri  til  að  læra  og  skilja  umhverfi  sitt,  tjá  hugmyndir  sínar,  reynslu  og tilfinningar.  Til  að  þróa  gagnrýna  hugsun  hjá  börnum  þarf  að  kenna  þeim  að  skilgreina hluti, með  því  aðsjá  þá  innan  frá  og  frá  öllum  hliðum. Veganesti  barnanna  út  í  lífið  er byggt  á  reynslu  þeirra  sjálfra.  Kennarar/starfsfólk  hlúir  að  sköpunargáfu  barnanna sem þau öðlast með vinnu sinni við að athuga umheiminn, ræða það sem upp kemur og vinna úr því.

Mikil áhersla er lögð á að hlustað sé á barnið af athygli og starfsmenn treysta getu og hæfni hvers barns til að efla eigin þekkingu og hvetja þau til að nýta hæfileika sína.

Í Baugi er lögð áhersla á að borin sé virðing fyrir upplifun barnanna, að hlustað sé á þau og þeim sýndur skilningur á bæði jákvæðum og neikvæðum tilfinningum. Börnin fá að vinna á sínum forsendum og áhuga og kennarar/starfsfólk skapar umhverfi þar sem í boði er mismunandi efniviður með það að markmiði að  börnin  uppgötvi og læri með  því að prófa sig áfram. Þegar börnin  vinna  í  hóp  læra  þau  að  þekkja  hvort  annað  og  treysta  hvort  öðru sem eflir sjálfstæði  þeirra  og  virkni,  eykur  samskiptahæfni  og  byggir  grunn  að  samvinnufærni  og vináttu.

Til grundvallar starfinu í Baugi liggur Uppbyggingastefnan eða Uppeldi til ábyrgðar en hún miðar að því að ná samstöðu um þau lífsgildi sem markmiðið er að hafa að leiðarljósi í skólanum og fylgja þeim síðan með fáum og skýrum reglum. Stefnan miðar að því að kenna börnum sjálfsstjórn og sjálfsaga, jafnframt því að taka ábyrgð á eigin orðum og gjörðum. 

 

Námskrá leikskólans Baugs er í endurskoðun samfara breytingu á stefnu leikskólans.

Hér er að finna síðustu námskrá sem skólinn gaf út en hún ber keim af starfsaðferðum Reggio Emilia: Skólanámskrá Baugs